תוכנה לניהול חוגים

התנסות בחוגים ללא תשלום (בהחלטת מנהל החוג)
רישום לחוגים עם טופס הרשמה
רישום לחוגים ללא טופס הרשמה
חוגים לפי קטגוריות נבחרות
הרשמה בעזרת כרטיס אשראי (אונליין), צ'ק או מזומן ( במקום בלבד)
אפשרויות תשלום שונות:
- הרשמה בלבד
- תשלום חודשי מתחדש
- תשלום אחד בלבד
אפשרויות למספר תשלומים ומספר נרשמים לכל חוג.
אפשרות לבחירת מגדר לחוג (האם רק נשים/רק גברים/רק בנים/רק בנות או כולם).
אפשרות הצגת החוג בניוזלטר
אפשרות הצגת החוג בדף הבית
אפשרות להציג את החוג בחוברת החוגים

הוספת סממנים לנגישות החוגים:
- חוג נגיש לכיסאות גלגלים
- חוג נגיש לכו"ח (כבדי שמיעה וחרשים)

WhatsApp chat