gen_greydot

תוכנה לניהול אירועים

תוכנה לניהול אירועים

מכירת אירועים ללא הושבה
מכירת אירועים עם הושבה
פרסום אירועים ללא רכישה
פרסום ומכירת אירועים עם טופס הרשמה
פרסום ומכירת אירועים ללא טופס הרשמה
לאחר הרישום לאירוע קבלת הודעת אישור על רכישה במייל וב-SMS
קבלת סקר לאחר האירוע
אפשרויות למספר תשלומים ומספר נרשמים לכל אירוע.


הוספת סממנים לנגישות האירוע:
- אירוע נגיש לכיסאות גלגלים
- אירוע נגיש לכו"ח (כבדי שמיעה וחרשים)
• אפשרויות למספר תשלומים ומספר נרשמים לכל אירוע.
• אפשרות לבחירת מגדר לאירוע (האם רק נשים/רק גברים/רק בנים/רק בנות או כולם).
• אפשרות הצגת האירוע בניוזלטר
• אפשרות הצגת האירוע בדף הבית

marketing
border_img
dots

לתאום הדגמהללא עלות

border_img