gen_greydot

אפליקציית אקטיבטק

האפליקציה מיועדת למשתתפים בפעילות שהמועדון הסטודיו מציע!

כפתור הורדה מגוגל פליי

הורדה מאפ סטור

לאחר הזדהות במסרון המשתתף או ההורה של המשתתף (במקרה והמשתתף קטין)
יפתח מסך הכניסה לאפליקציה המכיל:
• פרטי המועדון והלוגו
• חדשות ועדכון
• ברקוד אישי לסריקה ואימות בכניסה לפעילות

 

המשתתף יכול להצטרף לחוגפעילות המוגבלת בכמות
המשתתפים למפגשלאימון
המשתתף יכול להוסיף ולהסיר את עצמו בפשטות ובקלות.
ניתן לקבוע ימים ושעות ללא פעילות.
להעלות תו ירוק

 

המשתתף יכול לצפות בכל החיובים האחרונים שלו, בקבלות עבור
תשלומים
ופרטי החיוב

המשתתף יכול לשלם על פעילויות עתידיות בכרטיסי האשראי
הקיימים במערכת או להוסיף כרטיס לחיוב.

marketing
border_img
dots

לתאום הדגמהללא עלות

border_img