תוכנה לניהול צהרונים

רישום לצהרונים עם טופס הרשמה
רישום לצהרונים ללא טופס הרשמה
צהרונים לפי קטגוריות נבחרות
הרשמה בעזרת כרטיס אשראי (אונליין), צ'ק או מזומן ( במקום בלבד)
אפשרויות תשלום שונות:
- הרשמה בלבד
- תשלום חודשי מתחדש
- תשלום אחד בלבד
אפשרויות למספר תשלומים ומספר נרשמים לכל צהרון.
אפשרות לבחירת מגדר לצהרון (האם רק נשים/רק גברים/רק בנים/רק בנות או כולם).
אפשרות הצגת הצהרון בניוזלטר
אפשרות הצגת הצהרון בדף הבית

הוספת סממנים לנגישות החוגים:
- צהרון נגיש לכיסאות גלגלים
- צהרון נגיש לכו"ח (כבדי שמיעה וחרשים)

WhatsApp chat